My Actifit Report Card: avqust 14 2018

in actifit •  3 months ago

salam.Azərbaycandan qatılan hər kəsin axşamı xeyir.actifit bizi hərəkət etməyə çağırır.30 sözün ağrısı olmasa adam gecə gündüz qaçmaq istəyir.qaça qaça çıxıb gedəsən buralardan.actifitlə həyatını dəyiş zad. təşəkkürlər gecəniz xeyirə 30 oldumu?yox olmamış

@wolfofsteemit tracked today a total of 10220 moves/activity via Actifit Fitness Tracker.
This involved performing activity related to Walking
Download Actifit Fitness Tracker mobile app from google playstore

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @wolfofsteemit ! You received a 10% upvote from @kryptoniabot & @kryptonia for your 2nd task of 2200 SUP Today.

Remember to receive votes from @kryptoniabot

Run a task on Kryptonia.*Join free here Kryptonia Account
Use the tags KRYPTONIA or SUPERIORCOIN in your Steemit post.

Delegate to the Kryptonia Upvote by clicking links: 10SP , 50SP , 100SP , 500SP , 1000SP

Due to an increased amount of tasks, we have changed up the voting power to evenly spread out the Upvote amount.