My Actifit Report Card: February 17 2020

in #actifit9 months ago

Dzisiaj aktywność sportowa wbrew temu co pokazał actiit całkiem spora. Trochę spaceru, a potem jazda na nartach. Dziesięć intensywnych zjazdów ze stoku w Ustroniu. Szkoda, że actifit nie liczy tej aktywności, bo nie widzi tu kroków.

3629
Skiing

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 18846.80
ETH 578.32
SBD 1.31