My Actifit Report Card: October 19 2018

in #actifit2 years ago

Kanina habang kumakain ako ay may dumating na malaki at mahaba na truck. Kaya naman dali-dali ako sa pagkain ko ng hapunan ko.

Checker din kasi ang peg ko haha. Ito palaging akyat-baba sa truck kaya umabot 2000+ score ko. Pwede na ‘yan kaysa sa wala. Lumabas din naman pawis ko kahit kaunti haha.

2165
Jogging,Running,Moving Around Office,Walking,Stair Mill
Height
6 ft
Weight
198 lb
Body Fat
%
Waist
35 in
Thighs
in
Chest
in