You are viewing a single comment's thread from:

RE: In chasing the sun - MARC #361

in #actifit5 years ago

Честит ти нов бадж за 360+ рапорта! ;)
И аз пак съм на линия с 10к+ токена :)
Играта става все по-интересна...

Sort:  

Благодаря! Само така фиткай до дупка :) . Аз все се надявам да стане 0,2 стеем токена и това което пише в актифит дашборда да стане реално а не само цифри на сайта.

хахах Актифитки :)

да определено както каза и ти.. аз ги продадох в началото на повече и сега ги взех на евтино...
и от оня ден продадох няколко пъти леки суми на > 0.002
което пак ме устройва...
делегирането и то е оферта... малко ще наваксам, че и без това curation наградите изискват повече внимание и време...
то всичко според случая... учим се... градим нови технологии :)
иначе по принцип не им вярвам много на обещанията на повечето... особено в криптото :) всеки някакви неща си представя...

и като гледам обмяната за вота станала още по-бавна а нали и намалиха цената - те си знаят хората :)
все пак дават някаква възможност за изява и нови членове в обществото...

на моменти всичко малко затормозяващо идва, но и вдъхновение за развитие :)

All reality is virtual (цитат от едно транс парче) :)

Незабравяй , че Май месец е халвинга на биткойна, може пък и да стане чудо и стийм пак да стане $3

аз все още не мога да забравя и как пръснах 50 биткойна през 2012 по 5 долара :)

Ако знаеше щеше да ги пръснеш прес 2017 за по 20к

предупредиха ме да си ги пазя...
но поради липса на кеш....

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 64768.36
ETH 3436.88
USDT 1.00
SBD 2.51