My Actifit Report Card: августа 18 2018

in actifit •  3 months ago

Günlərdən avqustun 18-i. Actifit də növbəti dəfə post paylaşımında bulunuyorum zad. Actifit Tokenlərinin gələcəyinə dair fikir mübadiləsi aparmaq istərdim. Nə olacaq, nə qədər olacaq deyə bilgi əldə etmək istəyirəm. Bu haqda məlumat verən olsa sevinərəm. Teşekkürler.

10230
Daily Activity, Football, Walking

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congrats! You just reached the top level milestone via using Actifit fitness tracker and provided Proof of Activity!
You accordingly gained 100 Actifit tokens for attaining 10230 steps!
You also received an 7.36% upvote via @actifit account.