My Actifit Report Card: December 24 2019

in #actifit4 years ago (edited)

Zelovka je tradiční štědrodenní oběd pro mě i pro moji ženu. Dětem nejede, takže ti se spokojí s hrachovkou, kterou si pomocí koupeného pytlíku sami uvaří ;) Po obědě jsme vyrazili na chvilku ven do lesa a cestou zpět jsem si vyfotil rozkvetlý keř. Nevypadá to na Vánoce, spíše na Velikonoce ;)6588
Daily Activity,Walking

Sort:  

Congratulations @krakonos, you successfuly trended the post shared by @tazi!
@tazi will receive 0.30122888 TRDO & @krakonos will get 0.20081925 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @tazi, your post successfully recieved 0.30122888 TRDO from below listed TRENDO callers:

@krakonos earned : 0.20081925 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68493.85
ETH 3838.65
USDT 1.00
SBD 3.64