Stále ještě Krakow

in #actifit4 years ago

Dnes proběhla prohlídka Krakowa, prošli jsme si Kazimierz, tedy starou židovskou čtvrt, došli na hrad Wawel, pokračovali do muzea omrknout Leonardovu Dámu s hranostajem, dále Rynek glowny, tentokrát za světla, viděli jsme Barbakan a dali si výborné Zapiekanki...19962
Walking

Sort:  

Krakow je krásný.

!trdovoter
!BEER
!COFFEEA

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @tazi!
@tazi will receive 0.73373850 TRDO & @jjprac will get 0.48915900 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

You need to stake more BEER (6 staked BEER allows you to call BEER one time per day)

!trdo
!BEER

Congratulations @bucipuci, you successfuly trended the post shared by @tazi!
@tazi will receive 0.14862488 TRDO & @bucipuci will get 0.09908325 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @jjprac, 1.39% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @tazi!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP

coffeea Lucky you @tazi here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as WitnessHey @tazi, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Tam jsem také parkrát byl. Jediné polské město, které přežilo bez větší úhony nacisty. Preferuju tam mléčné bary.
!trdo
!BEERHey @tazi, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Před rokem zhruba touhle dobou se v těchto místech potulovaly stovky Steemařů z celého světa :) Já měl tu čest jen dva dny, ale i tak rád vzpomínám. Bylo to super a Krakow je opravdu krásné město. Hezký pobyt přeju :)

!BEER
!trdo

Congratulations @xlisto, you successfuly trended the post shared by @tazi!
@tazi will receive 0.07469213 TRDO & @xlisto will get 0.04979475 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 69747.29
ETH 3747.51
USDT 1.00
SBD 3.78