Pěstitelský update

in #actifit5 years ago (edited)

Dnes jen malý zahradnický update...

Papričky jako by tušily, že podzim se brzo začne měnit v zimu a tak se snaží co jim síly stačí.

Co jsem nečekal je to, že začaly červenat i ty tmavě zelené...

Ale hurá, pár teplých dní nás ještě čeká a nějaká ta úroda bude.6354
Daily Activity,Walking

Sort:  

Tak ať počasí přeje!
!BEER
!trdo

Posted using Partiko iOS

Congratulations @rullicky, you are successfuly trended the post that shared by @tazi!
@tazi will receive 0.01998000 TRDO & @rullicky will get 0.01332000 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Díky ;)
!BEERHey @rullicky, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!

Na počasí, ať ještě chvilku slunce svítí ;-)
!trdo
!BEER

Congratulations @jjprac, you are successfuly trended the post that shared by @tazi!
@tazi will receive 0.38988000 TRDO & @jjprac will get 0.25992000 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Dnes třeba svítí... ;)
!BEER

Je pořád hezky.
!BEERHey @tazi, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!Hey @jjprac, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!

Asi se začaly před červenými stydět a zrudly :)

!BEER !trdo

Congratulations @xlisto, you are successfuly trended the post that shared by @tazi!
@tazi will receive 0.04221000 TRDO & @xlisto will get 0.02814000 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Hele, i to je možný... Ale je fakt, že jsem fakt čekal, že ty tmavě zelený prostě zůstanou zelený... ;)
!BEERHey @xlisto, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!Hey @tazi, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!Hey @tazi, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!Hey @tazi, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!

Congratulations @tazi, your post successfully recieved 0.45207 TRDO from below listed TRENDO callers:

@xlisto earned : 0.02814 TRDO curation
@rullicky earned : 0.01332 TRDO curation
@jjprac earned : 0.25992 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 66900.39
ETH 3114.95
USDT 1.00
SBD 3.77