My Actifit Report Card: sentyabr 12 2018

in #actifit4 years ago

Salam dostlar. axşamınız xeyir. Bu gün biraz çətin oldu 10000 activit göstərisi. Çünki bu gün işlərim oturaq olub. Nə qəribədir deyilmi. 5 quruş pul qazanacağıq deyə gəzirik. Amma düşünmürük ki, daha çox gəzmək buzə daha çox lazımdır.

10149
Daily Activity, Moving Around Office, Running

Sort:  

You got a 33.33% upvote from @sleeplesswhale courtesy of @muradovv!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 22902.17
ETH 1570.96
USDT 1.00
SBD 2.45