My Actifit Report Card: avqust 24 2018

in actifit •  3 months ago

Hervaxtınız xeyir.Actifitde 25 ci günüm.Hamınıza uğurlar.Bu gün actifit platformasından çox aktiv şəkildə istifadə etmiş durumdayam. 10000 addım üzərində bir performans göstərmişəm. Hər gün bu aktivliyi daha da inkişaf etdirəcəyimi hədəf kimi qarşıma məqsəd qoymuşam. Bu proqramı bizə təqdim edənlərə təşəkkürlər.

10042
Walking

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @miri97 ! You received a 10% upvote from @kryptoniabot & @kryptonia for your task of 2750 SUP Today.

Remember to receive votes from @kryptoniabot

Run a task on Kryptonia.*Join free here Kryptonia Account
Use the tags KRYPTONIA or SUPERIORCOIN in your Steemit post.

Delegate to the Kryptonia Upvote by clicking links: 10SP , 50SP , 100SP , 500SP , 1000SP

Due to an increased amount of tasks, we have changed up the voting power to evenly spread out the Upvote amount.