My Actifit Report Card: avqust 11 2018

in actifit •  7 months ago

Axşamınız xeyir.Bu gün actifitde 16 cı günüm.Hamınıza uğurlar.Bu gün actifit platformasından çox aktiv şəkildə istifadə etmiş durumdayam. 10000 addım üzərində bir performans göstərmişəm. Hər gün bu aktivliyi daha da inkişaf etdirəcəyimi hədəf kimi qarşıma məqsəd qoymuşam. Bu proqramı bizə təqdim edənlərə təşəkkürlər.

@miri97 tracked today a total of 10047 moves/activity via Actifit Fitness Tracker.
This involved performing activity related to Walking
Download Actifit Fitness Tracker mobile app from google playstore

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congrats! You just reached the top level milestone via using Actifit fitness tracker and provided Proof of Activity!
You accordingly gained 100 Actifit tokens for attaining 10047 steps!
You also received an 7.95% upvote via @actifit account.