My Actifit Report Card: October 31 2019

in actifit •  last month 

Bugün günlerden perşembe soğuklar hafiften kendini hissettirmeye başladı. Amasporumuz devam edior. Bugün de yürüyüş rakamında ortalamayı tutturdum.....

12120
Walking

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!