My Actifit Report Card: августа 14 2018

in #actifit4 years ago

Her kese salamlar bu gun stemitde 5000 üzeri bir yürüyüş yapmış oldum. Hər kəsi aktiv həyst tərzi sürmə dəvət edirəm. Sağlığınızın qayğısına qalın və aktiv və daim hərəkətdə olmağa çalışın. Hər kəsə uğurlar diləyi ilə

@eldeniz0057 tracked today a total of 5460 moves/activity via Actifit Fitness Tracker.
This involved performing activity related to Walking
Download Actifit Fitness Tracker mobile app from google playstore

Sort:  

Congrats! You just reached level 2 milestone via using Actifit fitness tracker and provided Proof of Activity!
You accordingly gained 20 Actifit tokens for attaining 5460 steps!
You also received an 1.37% upvote via @actifit account.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.023
BTC 17155.45
ETH 1269.52
USDT 1.00
SBD 2.22