My Actifit Report Card: июля 30 2018

in #actifit4 years ago

Actifit platformasında ilk günüm. Bu gün actifit platformasından çox aktiv şəkildə istifadə etmiş durumdayam. 5000 addım üzərində bir performans göstərmişəm. Hər gün bu aktivliyi daha da inkişaf etdirəcəyimi hədəf kimi qarşıma məqsəd qoymuşam. Bu proqramı bizə təqdim edənlərə təşəkkürlər. Mənə actifiti tanıtdığı üçün @bot-az - a təşəkkürlər.

@eldeniz0057 tracked today a total of 5121 moves/activity via Actifit Fitness Tracker.
This involved performing activity related to Walking
Download Actifit Fitness Tracker mobile app from google playstore

Sort:  

Congrats! You just reached level 2 milestone via using Actifit fitness tracker and provided Proof of Activity!
You accordingly gained 20 Actifit tokens for attaining 5121 steps!
You also received an 2.09% upvote via @actifit account.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16977.44
ETH 1270.60
USDT 1.00
SBD 2.15