Sort:  

Congratulations @bucipuci, you are successfuly trended the post that shared by @tazi!
@tazi will receive 0.13207050 TRDO & @bucipuci will get 0.08804700 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

On mi je otočí o 90 stupňů. @ibelin má stejný problém, takže to vypadá na bug v iOS verzi. Ještě chci zkusit vyfotit něco na ležato a použít v reportu. Já většinou fotim čtverec a mobil držím klasicky svisle.

!BEER

Tak tady asi bude zakopaný pes. Fotky vkládám až při editaci na actifit.io a je to bez problémů.
Snad do konce listopadu by měla být hotová a do distribuce poslaná nová verze na IOS, tak to pak snad pošlape :-)

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 36206.08
ETH 2431.30
USDT 1.00
SBD 3.99