My Actifit Report Card: September 13 2018

in #actifit2 years ago

Hi bạn,

Hôm nay là ngày thứ 3 dùng thử actifit. Sau 2 lần trước dùng thử và không được trải nghiệm tốt thì lần này khá hơn rất nhiều.
Mình có chui vào kênh Discord của họ và nói là app hoạt động không ổn lắm. Đặc biệt là không tự chạy ngầm khi không cầm và mở điện thoại.
Ở bản cập nhật trên IOS này app chạy tốt hơn hẳn. Và đối chiếu với Apple Health thì số bước trùng nhau (theo như cách họ gợi ý kiểm tra xem app chạy đúng không)
Giờ thì có thể yên tâm để máy trong túi hoặc trên người và đi bộ hoặc chạy bộ thôi.
Thân.

4367
Walking

Sort:  

chạy bộ kiếm coin ha anh

Đúng vậy mà chắc chưa đủ nên nó chưa cho :))

Posted using Partiko iOS

Mai em cũng dùng thử xem sao ahihi

Dùng ntn đấy anh . Có phải là em bật ứng dụng lên sau đó chạy bộ . Hay cần xác minh tk trước ạ

Tải app về, sau đó mở ra và đi bộ hoặc chạy xem có hoạt động k? Nếu ok thì khi nào e vận động cứ để nó bên người.

hôm qua em vẫn động mà nó ko chạy anh ạ

Thử qua thử lại xem sao, của a nó cũng chạy sau mấy ngày thử. E dùng Android hay iOS vậy?

Em dùng ios ạ

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.03
JST 0.028
SBD 3.49