Pemuda Sranta

in #aceh3 years ago

dheweke memasuki omah palemahan karo mripat nggoleki. dheweke ora ndelok prawan kuwi neng ing omah. kanggo nasib eleke, saudagar ulih menyang omahe lan nemu lawang bukak. samsul karo cepet menyembunyikan awake neng walik lawang. dheweke memanggil para laden lan mbengoki dekne kabeh amarga kecerobohan dekne kabeh. tukang cukur krungu swara kuwi lan mikir menawa samsul lagi ing masalah. dadi dheweke bergegas lumebu menyang omah lan celathu, "tuan, sampeyan becik-becik wae!"

saudagar ndelok tukang cukur lan pitakon marang majikan sapa sing dikarepe. tukang cukur njawab, “tuanku samsul sing anyar wae teka. dheweke panik. samsul krungu kabeh sing kedadean. dheweke tahu dheweke ing masalah gedhe. dheweke pengen mlayokake awak. dadi dheweke melompat liwat jendela lan menyelamatkan uripe saka saudagar. dheweke rumangsa isin lan omeh ing tukang cukur. dheweke nadar kanggo ora ndelok tukang cukur lagi amarga dheweke yaiku wong sing mbubrah kunjungan kuwi. nanging si tukang cukur dhemen. kaya sing diprediksi tukang cukur, kuwi udu dina sing becik kanggo samsul.


Source: https://nasional.kompas.com/read/2014/09/02/07580421/Feodalisme.Belum.Berakhir.di.Tempat.Ini

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by fauziahmtsn5 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Happy Thanksgiving. Yuk kita raih sukses dengan partiko.

Posted using Partiko Messaging