Kejayaan masa nuli

in #aceh3 years ago (edited)

Tiada entek nek awake dhewe omongna bangsa gedhe sing nduwe embok kutha Bashrah masa Abbasiyah tempo dhisik. apa kowe eling kadadean beberapa taun sing nuli neng negeri Abu Nawas. pas mendiang Presiden Saddam nguwasa? Insiden mloto iki kedadean sadurung tempuhan pisan menyang Irak. Laporan saka konstituen sing ewon, bayangkan ... ewon mobil tangki berbaris rapi neng cedhak istana. Beberapa dina banjur, kabar kuwi bocor metu menawa kuwi yaiku mobil dolanan angin jero bentuk tank perang. aja salahake utawa anggep dekne kabeh goblok amerga dekne kabeh serius jero arten jihad lan pangiritan ekonomi negara.

saiki masalah anyar muncul babagan saddam meneh. dheweke dipateni karo hukuman 12 taun nuli, ning saiki bali jero sorotan publik. ora sethithika pamasaran karo misteri jasad Saddam Hussein sing kekubur neng Al-Awjah, sing desa halamannya akeh dikunjungi saka para pandemen becik keluarga arepa wong-wong dekne kabeh. kaya jenat Gusdur sing sanuli lan ora tau mandheg saka para peziarah.

ana keraguan wektu iki kabar gedhe sing ora butuh sing ngentekake yutan dolar kaya Rusia lan donya sapak bola liyane. akeh sing ragu arep jisim sing dikubur neng jero kuburan. ana sing ngomongke menawa mayit sing dikuburke dudua Saddam sing sabenere, ning wong sing setia marange sing wis mati kuwi wis kuwatir. pas iki dadi keyekten mula sepira gedhe mata biru mata bangsa neng seberang samudra sing mempromosikan awake dadi bangsa sing nduweni samubarange.Source: https://www.tripadvisor.co.id/LocationPhotoDirectLink-g2301784-d4699336-i189639237-Danau_Diatas-West_Sumatra_Sumatra.html

Sort:  

@fauziahmtsn5 You've done a great job. Nice flowers looking so beautiful!

Thank you for sharing information with us.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by fauziahmtsn5 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Very good post brother, bunga itu wild

Posted using Partiko Android