[Abstraction_006] EN: Summary - abstractions 2018 | PL: Podsumowanie - abstrakcje 2018

in abstraction •  5 months ago 

podsumowanie2018_abstrakcja.jpg

EN: Below is a summary of my posts from the "abstraction" section in 2018 year:
PL: Poniżej podsumowanie moich wpisów z roku 2018 z działu "abstrakcja":

#5 EN: Bridge supports | PL: Podpory mostu

#4 EN: Which way now? | PL: Którędy teraz?

#3 EN: Many stairs | PL: Dużo schodów

#2 EN: Like The Large Hadron Collider | PL: Niczym Wielki Zderzacz Hadronów ;)

#1 EN: Raindrops | PL: Krople deszczu


EN: Thank you for watching.
PL: Dziękuję za obejrzenie.


EN: Remember that your vote is valid only for 7 days after the creation of the post. Therefore, if you think that the content of this or previous post was interesting, vote here and follow me not to miss others. See you to next post.
PL: Pamiętaj, że Twój głos ważny jest tylko przez 7 dni od utworzenia postu. Dlatego jeżeli uważasz, że treść tego lub poprzedniego postu była interesująca zagłosuj tutaj i obserwuj, aby nie przegapić kolejnych. Do zobaczenia.
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!