Gruber (Wysokilot) | A BAD GIG

in abg •  last year 


"wjeżdżam na scenę, biorę mikrofon i "Hände hoch, Hände hoch" [...] oczywiście szybko wybrnąłem"

A BAD GIG - w nagraniach pod tą nazwą kryją się wypowiedzi artystów na temat najgorszych sytuacji, które zdarzyły im się podczas wykonywania swojego zawodu. Zdarzenia będą przeróżne- dla jednych śmieszne, dla innych żałosne lub zaskakujące, a czasem nawet kompromitujące.

W poprzednim odcinku:
"zajebałem z tego shotgun'a [...] i spadłem z jakiejś 2 metrowej sceny za kotarę"
SABOT (WYSOKILOT) | A BAD GIG

steemit GiG24: https://steemit.com/@gig24
strimi GiG24: https://strimi.pl/@gig24
steepshot GiG24: https://alpha.steepshot.io/@gig24


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @gig24! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You got a First Reply

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!