wippebib (versifex poem #11)steemCreated with Sketch.

in #aaaalast year

ven zij jels vleelir metonfeup henjaanma
ofdan at pel naanan skonopsneef ditnaanma
mijn em niet bet baachis penverdeet palpaanma
dan eens snit gaalis netgeskeirs sipskaanma

sen voor ber sluunan dakontjeen drekdrat
har ja ren diekot sketomsmoom belshat
aler ol hir daapers mitontmuif vechmat
vep a pet peunis fechbezoot sechdat

eheen aan nal kroorens nakontfeen mesbebip
datzijn em bes steunet fetopwaat drelnebip
de uk twee man doonit slochgedeut wippebip
drip uit len saufum dritsgenoer dettebip

ebloot ooit ner sleemak deksbedeech spiphuik
slif een klen reusem dekgedoons drikfuik
beip drie del saachor bukdeeps nonfuik
eunzij ven loemik fuf verzeep ronhuik

geen dat dan doonsen wesseeks tatdebip
voorde et wreps skaaken vasgevreen dotsskebip
eskoop in bis teises vlanverroot vrolvlebip
aura spin roomsins tor gemeim dosmebip

geut a schet siechens slolteen depdat
inoom a bum haanan demsgeniek sulsnat
het et als del naunes tansontbliem stanzat
sek ook pel meeteps brekverwuurs dumsat

zem twee dets geepsep letontreens bichmaanma
tweehet en non proemat drokgebuuf dipzaanma
eeswel sim jeenes hon afreil hipvaanma
eimu dem duipets mep benein neshaanma


This is a poetry account now. Read my blog posts on Hive.