trekbaar (versifex poem #21)steemCreated with Sketch.

in #aaa10 months ago

voorze ans ber wuichat vetbemeuk nanbaar
onten in pren buipat stirvrien jetbaar
reen in maks loenin bomweets trekbaar

neeik em mech plietur futgeneel wreknuindro
geip a glen maupan mekguut trenstrem
hijer ech dep dreeral jinrevlaans vlonprenip

eeneens det saatal ten omvoon meshem
epeel als drif maamef fitsgesoer satpenip
ihein a jat vienat vungefaars sletfruindro

te an nee nef dootat bakgereen mapfem
de an dat taps baanik zarverbeen dichstenip
vanzijn on gep schietin zesomsmaaf mafduindro

oondat tin jeepen ret ontdeech garnenip
onteks ook hut dreunen frunbeets dethuindro
oenook wet doorik jels gedreit holnem

oesdrie vis leepin men getuim tansnuindro
iveek die bop waunsin detsbedook mechbem
teps o skim preinik nikgescheek makprenip

smek a mep waachek nitsverjook vennaar
ooitvan en boch waarep sikverleen sullaar
been drie dan steinech votvoot mamsmaar


This is a poetry account now. Read my blog posts on Hive.