bekontmoer (versifex poem #10)steemCreated with Sketch.

in #aaa11 months ago

bap nee jot scheemirs mansbedaaps serjaat
ver als non neenon dasverdoet dennaat
heren ook fot peenep domsmuut rensdaat

eelo kats biersot rel hervriets densvreemre
ahet um vot vookek fapgesaul pispon
alde ek jem deefek vechontaaps difdredif

apaat als jik dreekas stengedeel pichmeemre
heros eens klich wautins dukdaups demmon
ooital op pens voekef snechgezoot gekmedif

de ar of mem dierep flironkein dithaat
ohoot voor wef noesar helonmeel genbraat
eetal hek seuset nek reglaus zetgaat

evaat eens bit naulat zironnoof jersskeemre
det door spiks muulens matbegroof holsschon
den voor zop neemot bopindoop biljedif

tweehun in nap vuunik spetverdoens danmeemre
bons eens bet heefips metsonbleun bunbon
zels als pam slaames bekontmoer wepsledif

de en erg mels baapam jenverhaap vonjaat
zit als ven laatsin demgezaut tetzaat
dan ip dat det kruunak melgehees wutswaat


This is a poetry account now. Read my blog posts on Hive.