Dinh Van Tuyen (28)

Hãy nhớ rằng bạn có 2 cánh tay - Một để giúp người khác và một để tự giúp mình

Viet Nam youtube.com/channel/UClEv8dg9UjhIxgnV_oY7jrA Joined June 2018

Blog


Hide Resteems