Wat zijn de risico's van het inhuren van zzp'ers?

in #zzp2 years ago

Groei van het bedrijf is iets wat je als ondernemer hoopt en toch ook verwacht. Op een gegeven moment komt er een punt dat de onderneming dermate groot is dat de werkdruk te groot wordt en dat je als ondernemer meer handen nodig hebt of dat je een bepaalde expertise nodig hebt. Maar hoe nu verder? Werknemers aannemen is een mogelijkheid, maar daar zitten risico's aan. Dan toch eerst een zzp’er? Risico's daar ook aanvast. Over deze risico's vertellen we meer in dit blog.

Lees hier verder: https://www.ris-rijkschroeff.nl/Blogs/Ondernemingsrecht/Wat-zijn-de-risicos-van-het-inhuren-van-zzpers

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26172.31
ETH 1580.10
USDT 1.00
SBD 2.25