Lukisan Pemandangan Alam Pinggiran Pantai Art Photography

in #zzan2 years ago

20200515_114934.jpeg


Hai kawan-kawan steemian, pada kesempatan hari ini Minggu 17 Mei 2020 saya ingin menyapa kalian semua dengan sebuah tampilan gambar lukisan pemandangan Alam di pinggiran sebuah pantai. Lukisan ini dibuat berdasarkan gambar aslinya yang ditangkap dengan menggunakan Kamera Smartphone yang berlokasi di Pantai Pasir putih Aceh Besar Indonesia beberapa waktu lalu.

Gambar lukisan ini dibuat dengan menggunakan beberapa gabungan aplikasi yang ada pada Smartphone. Semoga kawan-kawan dapat terhibur dengan tampilan lukisan pemandangan yang saya bagikan kali ini.

Salam Bahagia dari saya @hhusaini1.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 19141.33
ETH 1054.96
USDT 1.00
SBD 2.96