Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Na busy wygląda bardzo dobrze, na steemit trochę gorzej ale też da się przeczytać. Będziesz wrzucał więcej takich dokumentów?

·

Mam tego całą mase prawie 500Gb

·
·

500 GB to kawał historii, myśle że to dobry pomysł by wzorem @skryptorium wrzucić to na blockchain

·
·
·

70% to akta z IPN i troche Archiwum Państwowe

·
·
·
·
·
·
·
·

ale są ogólnodostępne? chodzi mi o to żebyś nie miał żadnych problemów.

·
·
·
·
·

Jak napisze to w formie artykułu to moge ale samych to tak średnio może sie ktoś przyczepić Chyba . Tego nie wiem ale sie dowiem

Congratulations @piewca! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the total payout received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!