PowerUp Post: "Paunlarin ang Kakayahan sa Pagsusulat"--Clarity in writingsteemCreated with Sketch.

in #writing4 years ago

ZomboMeme 21092017190706.jpg

Ang kalinawan ay napaka importante sa pagsusulat. Sinisigurado nito na naiintindihan ng mambabasa ang ang mensahe ng maliwanag. Ito ang mga sumusunod na panuntunan sa pagsusulat.

Ang esensyal na panuntunan sa pagsusulat (Simuno-Pandiwa-Punto)

Napaka importante sa kalinawan ng pangungusap ang pagbuo ng mismong pangungusap ng tama. Iwasan ang nakakalitong pangungusap, gamitin ang mga karaniwang ideya at gamitin ang simuno-pandiwa-punto na pamamaraan. Nakakatulong din sa kalinawan ng pangungusap kapag simple ang pagbuo nito. Magsimula sa simuno, tapos ang pandiwang dapat gamitin at huli ang puntong gustong ipahiwatig o tatanggap ng pandiwa.

Halimbawa: - Pinalo ni Bob ang bola.

- Ang bola ay pinalo ni Bob.
- Pinalo bola ni Bob, Ang bola Bob pinalo, Ang pinalo Bob bola.
Ang pinaka payak ay yung pinaka madali intindihin.

Sangay

U5drimAX3vERwe7xH32ihzy1yayB8aV_1680x8400.jpg
Image credit

Isaad ang katotohanan

Pinakamadaling gawin- sabihin ang gusto mong ipahiwatig, at ipahiwatig ang gusto mong sabihin. Dapat gumamit ng mga malinaw pangngalan at mga pandiwa. Nakakatulong ito para gumanda ang pagsusulat mo.
Gamit ang mga salitang ito:
Para maging
Para gawin
Para puntahan
Para magkaroon
Para makuha
Halimbawa: Sa tingin ko dapat tayong pumunta sa sine.
Mas Tama: Dapat pumunta tayo sa sine.
Mas Tama: Punta tayo sa sine.

Tanggalin ang di kailangan na mga salita
Puwede nating suriin ang dalawang mahalagang bagay sa ating pangungusap para mapaunlad ito.
Tanggalin ang salitang "na" at "may"
Nakakatawang tignan na ginamit ko yan sa pangalawang pangungusap na nasa itaas. Ang orihinal na pangungusap ay: May dalawang mahahalagang bagay na puwede nating suriin ng mabuti sa ating mga pangungusap para mapaunlad ito.

Gumamit ng struktura na magkahilera

"Koordanisadong ideya na magkasintulad ng anyo"
-William Strunk Jr.

Halimbawa: Pumunta kami ni itay para sa sorbetes, tapos pumasok ako para magluto, at sa huli natulog ako sa aking kama.
Mas Tamang Pangungusap: Naglakad kami ni itay, nagluto, at natulog matapos.
Ang unang pangungusap ay mahaba. Gamit ang magkahilerang struktura, napa ikli natin ito at hindi nakalilito kung sino ang gumagawa sa kilos.


This is a translated post of @dragonslayer109's series of "Improve your writing". Translating it to Filipino makes it more comprehendable for Filipinos and will be very helpful for them in writing Filipino articles and blogs.

Thank you @dragonslayer109!

New-Animation-1.gif

Follow-Me-(Looped).gif