može raditi u ljubavi i ratu, au polju

in #writing4 years ago

Kako učiniti čoveka ljubomornim
Kažu da se sve može raditi u ljubavi i ratu, au polju ljubavnog rata, ima malo oružja koje su moćnije od ljubomore. Ako radite pravu stvar, ovu slabost možete koristiti kao svoju snagu. Bilo da želite igrati teško
Kako učiniti čoveka ljubomornim


Kažu da se sve može raditi u ljubavi i ratu, au polju ljubavnog rata, ima malo oružja koje su moćnije od ljubomore. Ako radite pravu stvar, ovu slabost možete koristiti kao svoju snagu. Bilo da želite igrati teško dobiti sa novim supružnikom, učinite da vaš partner želi više ili želite da dobijete bivšeg igrača koji vas je odbacio, pratite ove korake kako bi skoro svaki čovek učinio ono što želite. Ako je on vaš "bivši", onda bi trebalo da pokušate malo teže da ga dobijete koristeći drugog čoveka.
dobiti sa novim supružnikom, učinite da vaš partner želi više ili želite da dobijete bivšeg igrača koji vas je odbacio, pratite ove korake kako bi skoro svaki čovek učinio ono što želite. Ako je on vaš "bivši", onda bi trebalo da pokušate malo teže da ga dobijete koristeći drugog čoveka.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.035
BTC 24582.52
ETH 1904.10
USDT 1.00
SBD 3.34