מי אנחנו ?

in who •  7 months ago

אנחנו חברים
שאף פעם לא נפגשו
אנחנו דמויות שמוצגות לראווה
אנחנו צל
צל של עצמנו שצמא לקשר
או שעסוק בלברוח

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

אנחנו סטמרייאס...

אני חושב שאתה חסר את החברים שלך.

👑👑😇👼אנחנו מלכים ומלאכים