แนะนำถนัดน...

in #wherein2 months ago

แนะนำถนัดนัวส์ story

สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ผมมีร้านอาหารบรรยากาศสบายๆมาแนะนำครับ แล้วก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวชาวจีนอยากมา

นั้นก็เพราะว่าเพลงฟอร์มที่ผมโพสต์อยู่ส่วนให้แล้วชาวจีนเข้ามาดูครับ เอารูปมายัวๆก่อนแล้วกัน เขาเรียกว่าเพิ่มความอยากก่อน เพราะว่าเขาคงอ่านไม่ออก ต่อให้แปลภาษาแล้วก็ตาม

ก็ตามนี้ครับ อยากอ่านหรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเดี่ยวทำเป็นคลิปบอกนะครับ หรือถามกันมาได้ครับ โพสต์เอาเท่านี้ก่อนแล้วกัน แล้วเจอกันใหม่ครับ สวัสดี

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Sort:  

I really like the life in Thailand.

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Thank you very much, I'm glad you like Thailand.🙏🥰

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

This post has been rewarded by the Steem Community Curation Project #wherein 我是谁?你又是谁?!我为什么会在这里?你加了cnsteem 没?!

Thank you for supporting.

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.022
BTC 18523.91
ETH 587.79
SBD 1.17