ผัดซีอิ๊ว ...

in #whereinlast month

ผัดซีอิ๊ว แม่ยาย
วันนี้เมนูช่วงค่ำเป็นผัดซีอิ้วครับวันนี้ไม่ได้ทานข้าวเย็นไม่ใช่ฝีมือใคร ฝีมือแม่ยายผมเองครับ

ปกติแล้วโดยส่วนตัวชอบทานข้าวมากกว่าคับ แต่บ้านแม่ยายเขามักจะไม่เน้นอะไรเป็นพิเศษครับ

เป็นอย่างไรบ้างครับหน้าตาน่าทานไหมครับ หลังจากที่กลับ มาจากต่างจังหวัด คงต้องเบาเรื่องปริมาณกันหน่อย ว่าไหมครัย

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13724.94
ETH 405.11
USDT 1.00
SBD 0.98