หิวกันไหมค...

in #whereinlast month

หิวกันไหมคับ
สวัสดีทุกคน ก็คงไม่มีอะไรชีวิตผมมากมายนอกจากเรื่องของการกินกินข้าวโพดพูดแล้วก็กิน วันนี้เปลี่ยนจากกระเพราหมูกรอบมาเป็นกระเพราหมูสับแกงตอนนี้ข้าวเยอะมากๆการแคปหน้าจอรสชาติไม่น่าประทับใจเท่าไหร่แต่มากด้วยปริมาณเห็นทีพรุ่งนี้สงสัยจะต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวดีกว่านานๆดีกว่าดีกว่าผัดๆ ทอดๆ เดี๋ยวไขมันมันจะเยอะ

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
SBD 1.00