หมูกะทะวัน...

in #wherein2 months ago

หมูกะทะวันที่ 2
คงไม่ต้อวถามเรื่องน้ำหนัก ไม่เหลือคับขึ้นแน่นอน วันนี้เป็นวันที่ 2 กับหมูกะทะ รอบนี้หลานหมักหมูเองคับ เยอะกว่าเดิม เพิ่มทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นผักน่าๆชนิด หมูเพิ่ม น้ำจิ้มก็เพิ่ม หลานแบบเลยทีเดียว งานนี้มีเจ้าภาพครับ ขอให้เจ้าภาพจงเจริญแล้วกันครับ น้าขอบใจมากนะ

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Sort:  

This post has been rewarded by the Steem Community Curation Project #wherein 我是谁?你又是谁?!我为什么会在这里?你加了cnsteem 没?!

Thank you for supporting.🙏

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13073.82
ETH 411.86
USDT 1.00
SBD 1.00