Tản mạn bằng cả tâm hồn

in vn •  8 months ago

Cuộc đời là biển học mênh mông.
Và càng đi xa, càng nghiên cứu sâu ta lại hiểu mình càng Nghe nhiều hơn và học nhiều hơn nữa.
Cho nên người ta mới nói: sông càng sâu càng tĩnh lăngj. Lúa càng chín càng cúi đầu.
Nhưng, ý câu trên k phải là ta cứ học và chờ thời hay không nói gì cả, không tự hào về điều mình đạt được?

Không

Người học sâu như Khổng Minh mà chỉ biết im lặng thì lấy ai bày kế cho Lưu Bị và được lưu dang muôn thuở

Mà nếu hiểu đúng phải là ta luôn biết lắng nghe người khác và k đc đẩy cái tôi lên cao. Nếu muốn nói sâu hãy chỉ nói cho những người phù hợp

Nên hãy luôn luôn lắng nghe và nếu nói hãy chọn đúng người và chắc chắn họ khát khao muốn nghe rồi hãy nói.
image.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!