Vlog #6 Christian Music Original Voice Cover "Tumawag Ka by Pillars Band"

in vlog •  4 months ago


I am a Christian who Love's Christian and Gospel Songs.
Saying, "Music is the key to open our Hearts"

I am almost fail it,but i did my best just to gave you a good Gospel song cover!

TUMAWAG KA (LYRICS)
Pillars Band

Minsan ay dumarating
Ang mga pagsubok sa buhay mo
Na para bang nag aalinlangan ka
sa Panginoon
Nag iisip ka ano ang iyong gawin
Ngunit nanatili parin sa buhay mo

Hwag mawalan ng pag asa kaibigan
Ang mga pagsubok sayo’y dumaraan lamang
Asahan mong may handang tutulong sayo
Na dili’t tibay si HESU KRISTO

Sabi ng Panginoon tumawag ka
at ako’y sasagot sayo
At ako’y magpapakita
ng mga bagay na dimo pa nakita
Oooohh...ooohhh..oohh..ooh...
Walang imposible sa Panginoon

Bakit minsan kay dali
nating lumimot sa Panginoon
Sa oras na tayo’y sagana
Kapag dumarating na ang
mga kagipitan sa buhay mo
Saka ka palang tatawag sa Kanya...

Hwag mawalan ng pag asa kaibigan
Ang mga pagsubok sayo’y dumaraan laman
Asahan mong may handang tutulong sayo
Na dili’t tibay si HESU KRISTO

Sabi ng Panginoon tumawag ka
at ako’y sasagot sayo
At ako’y magpapakita ng mga
bagay na dimo pa nakita
Oooohh...ooohhh..oohh....ooh...
Walang imposible sa Panginoon

Sabi ng Panginoon tumawag ka
at ako’y sasagot sayo
At ako’y magpapakita
ng mga bagay na dimo pa nakita
Oooohh...ooohhh....oohh....ooh...
Walang imposible sa Panginoon

Sabi ng Panginoon tumawag ka
at ako’y sasagot sayo
At ako’y magpapakita
ng mga bagay na dimo pa nakita
Oooohh...ooohhh....oohh....ooh...
Walang imposible sa Panginoon

Ooohh..oohh..
Walang imposible sa
Panginoon..oohh..oohhh...
Walang imposible.......
Sa Panginoon........


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

I like this music and performance my friend. A hug from Venezuela.

·

thank you my friend,glad you like it.

Have a Blessed Day Ahead!

Esta muy hermoso bendiciones...

·

english Please :)