My Youtube channel of IT trainings

in #video3 years ago (edited)

[EN]
Hi Steemian community,
As a believer of share knowledge, i do one more step. As a person in IT/Software world, i want to share my knowledge with videos. For that, i set up a Youtube channel and started to publish there.

There will be software testing(Functional, Automation, Performace, API)(it is my experties), Process management and some other software development related videos. Also, i will add some Web Security related videos soon.

If you need any IT/software trainining as video, please don't hesitate to contact me.

Stay tuned for the next videos and don't forget to subscribe.

https://www.youtube.com/InformationTechnology1

logo-Mahsum_Akbas.png

[TR]
Değerli Steem camiası,

Paylaşmanın gücüne ve felsefesine inanan biri olarak, farklı bir mecrada, Youtube'da video eğitimler şeklinde içerikler hazırlayarak bir adım daha atmaya başladım.

Başta yazılım test ve geliştirme olmak üzere(uzmanlık alanım), çeşitli konularda deneyimlerimi paylaşmaya çalışacağım. Ayrıca, yakın zamanda Web güvenlik ile ilgili videolar da paylaşacağım.

Ayrıca, görmek isteidğiniz bir konu/eğitim varsa, elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bu konuda çekinmeden fikirlerinizi iletebilirsiniz.

Takipte kalın ve abone olmayı unutmayın :)

https://www.youtube.com/InformationTechnology1

Sort:  

Vaay süper olur hocam ben takip ederim, teşekkürler çok iyi olur. Uzmanlık alanınızın yazılım ve test geliştirme olduğunu bilmiyordum. Hangi dil üzerinden gideceksiniz?

Teşekkür ederim. Spesifik bir dil yok, ihtiyaca göre farklı dilleri kullanıyorum. Nerdeyse bütün yazılım dillerinin kıyısından köşesinden geçtim :)

Waw harika hocam, hep merak etmişimdir, yazılım test aşamalarını. Ama bir türlü fırsat bulamadım. İstek kabul ederseniz müsadenizle Java ve Python olursa çok sevinirim :)

Hoş geldin @mahsumakbas :)

Youtube kanalını bilmiyordum takibe alayım ben de.

Teşekkür ederim Damlacan. Eğer sen el atarsan, bu iş daha büyük bir şekilde yürür gider ;)

takip edildi cheff

Teşekkürler boss :)

Abone oldum ve buralarda hala olabilmene çok sevindim uzun süredir yoktun ve özletmiştin :)

Teşekkür ederim. Biraz yoğunlutan dolayı odaklanamıyordum. Şu an hem yazıyorum hem de video çekebiliyorum :)

Congratulations @mahsumakbas! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 5000 upvotes. Your next target is to reach 6000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!


@mahsumakbas, sorry to see you have less Steem Power.
Your level lowered and you are now a Red Fish!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @mahsumakbas! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.32
TRX 0.06
JST 0.042
BTC 37726.92
ETH 2541.06
USDT 1.00
SBD 4.16