Thông tin mới nhất về VIT được update bởi CEO Stuart Duncan

in viceindustrytoken •  7 months ago

Tóm tắt nội dung buổi nói chuyện:

  1. Ngày launch VIT platform sẽ được dời sáng ngày 12 Sept, do team dev bên đó đang nghĩ lễ trong tuần này theo ngày lễ của Canada
  2. Chuẩn bị convert VIT trên erc20 sang native VIT token, thời gian đổi là 1 tháng. Hướng dẫn được thông báo chính thức sau khi VIT platform chính thức launch
  3. Tích hợp VIT token vào nhiều nền tảng khác ngoài các trang web đã có thỏa thuận chính thức
  4. VIT witness node
  5. Dự án mới được thêm vào video platform trong tháng 12: video streaming
    Link chi tiết:
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!