Sort:  

Geliyor bi bakıp çıkıyor ya :) ben de çok isterim burada olduğunu bilmeyi ama nadir giriyor. En azından bugüne kadar böyleydi

Hoş buldum dostum.

Evet, biraz öyle oldu ya. :) Ama katkı yapmasam da hep buradayım ben. Söz vermek istemediğimden yazacağım diyemiyorum ama yazdıklarımı burada da yayınlarım, maksat doluluk olsun. :) Özlemişim sizi yalnız. :)

Hah bana bunlarla gel.Özledim de :) ben de bazen tamamen bırakmak istiyorum ama bir şekilde bazı insanlardan kopamıyorum. Bazen çok sevip bazen nefret ediyorum :) Ama seni hep sevdim :)

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.07
JST 0.020
BTC 25733.43
ETH 1743.88
USDT 1.00
SBD 1.98