Sort:  

Hoş buldum dostum.

Evet, biraz öyle oldu ya. :) Ama katkı yapmasam da hep buradayım ben. Söz vermek istemediğimden yazacağım diyemiyorum ama yazdıklarımı burada da yayınlarım, maksat doluluk olsun. :) Özlemişim sizi yalnız. :)

Hah bana bunlarla gel.Özledim de :) ben de bazen tamamen bırakmak istiyorum ama bir şekilde bazı insanlardan kopamıyorum. Bazen çok sevip bazen nefret ediyorum :) Ama seni hep sevdim :)

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.023
BTC 27390.58
ETH 1639.34
USDT 1.00
SBD 2.23