Ubezpieczenie domu/mieszkania w Polsce

in #ubezpieczenia2 years ago (edited)

Witajcie,

Dzisiaj będzie o ubezpieczeniu mieszkania/domu w Polsce co musimy spełnić aby móc je ubezpieczyć i dostać odszkodowanie.

Poniżej trochę statystyki:

z19742771Q,Jakie-ubezpieczenia-mieszkania-i-domu-wybieraja-Polacy.jpg

W Polsce ubezpieczenia mieszkania/domu jest dobrowolne, chyba że Bank wymaga takiego zabezpieczenia przy kredycie hipotecznym.

Musimy spełnić wymogi danego zakładu ubezpieczeń od którego chcemy uzyskać polisę.

Najczęściej zakłady ubezpieczeń pytają o:

  • rok budowy oraz stan techniczny lokalu lub budynku
  • czy jest oddany do użytku
  • konstrukcja czy będzie to murowany lub drewniany dom lub budynek w którym znajduje się lokal
  • metraż lokalu/domu użytkowy

To pozwala dla ubezpieczyciela ocenić ryzyko I czy jest wstanie zaproponować ofertę.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie ubezpieczenia lokalu/domu?

Zwróćmy uwagę na zakres ubezpieczenia czy jest to All Risk lub ryzyka nazwane
All Risk, czyli co nie jest wyłączone wyraźnie w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia(później OWU) jest w odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Ryzyka nazwane, czyli dokładnie wymienione i opisane zdarzenia losowe za które odpowiadają według OWU oraz wyłączenia odpowiedzialności.

Trzeba pamiętać, że nie każdy All Risk jest identyczny w niektórych Zakładach Ubezpieczeń mogą zawierać więcej wyłączeń niż oferta na ryzykach nazwanych.

Pamiętajmy czytajmy OWU przed zakupem polisy.

Zwróćmy uwagę czy dana firma posiada odpowiedzialność za rażące niedbalstwo jest to ważne ❕ dla osób, które są zapominalskie i zostawią włączone żelazko, które spowoduje pożar. Większość firm ma wyłączone rażące niedbalstwo, czyli nie wyplacą odszkodowania w takiej sytuacji.

Kolejną ważną sprawą jest zapis o ochronie życia i zdrowia Ubezpieczonego oraz jego mienia to uchroni nas w sytuacji kiedy straż pożarna lub pogotowie wejdą siłą do naszego lokalu lub domu uszkadzając drzwi lub okno w celu uratowania naszego życia.
Przy tak sformułowanym zapisie firma ubezpieczeniowa zapłaci za zniszczone drzwi lub okna.
Większość firm nie ma takiego zapisu i w takiej sytuacji są wolni od odpowiedzialności.

Zalanie ważne aby polisa przewidziała zapis odnośnie ryzyka a nie winy czyli, odpowiedzialność na zasadzie ryzyka firma zawsze bierze na siebie pokrycie szkód wyrządzonych przez wodę na Mieniu osób trzecich. A na zasadzie Winy musi być udowodniona nasza wina.

Dodatkowo zwrócimy uwagę na zapis czy odpowiedzialność jest również za zalanie naszego mienia z naszej instalacji.

Ostatnia rzecz to usługi Assistance warto szukać firmy, która płaci za usługę oraz części zamienne użyte do usunięcia awarii.

Jakie dodatki warto wykupić?

Ochronę Prawną- dostaniemy wsparcie finansowe na pokrycie kosztów sądowych, rzeczoznawców oraz radcy lub adwokata odnośnie naszego życia codziennego.

Odpowiedzialność Cywilną- pokryje roszczenia osób trzecich za szkody jakie możemy wyrządzić w życiu codziennym np. Zdejmując jeden produkt w sklepie spadnie za nim reszta bez naszej umyślnej winy to zakład ubezpieczeń pokryje szkody.

Następstwa Nieszczęśliwego Wypadku(NNW) najwięcej wypadków jest w domu i warto mieć takie ubezpieczenie gdzie dostaniemy odszkodowanie za wypadek najczęściej będzie to procent od kwoty ubezpieczenia za doznany uszczerbek na zdrowiu. Przykład 1% uszczerbku na zdrowiu suma ubezpieczenia 10 000 zł dostaniemy 100 zł odszkodowania.

Kradzież zwykłą, czyli był laptop w domu i znikną złodziej wszedł niepostrzeżenie do lokalu lub domu przez uchylone drzwi balkonowe mając taką klauzulę dostaniemy odszkodowanie.

Rabunek rzeczy osobistych poza miejscem ubezpieczenia, czyli ktoś wyrwie nam torbę lub plecak z ręki i ucieknie dostaniemy odszkodowanie ważne ❕ trzeba zgłosić dla Policji Rabunek a nie Kradzież.

Prawo budowlane o czym często zapominają ludzie którzy posiadają polisy na lokal lub dom musimy dbać o stan techniczny naszego mienia poniżej najważniejsze terminy przeglądów technicznych, aby nie było problemów z wypłatą odszkodowania poniżej link:

http://elnetserwis.pl/uslugi/budowlane-przeglady-techniczne-roczne-i-5-letnie-budynkow

Pozdrawiam serdecznie
Krawiec512

Mam nadzieję że pomogłem 😁

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.02
BTC 11290.72
ETH 369.85
SBD 1.02