Cryptex24. What is a buy market order and how to create it? / Cryptex24. Що таке ринковий ордер на купівлю і як його виставити?

in ua •  19 days ago  (edited)

twitter.jpg

A buy market order allows executing an order instantly at the best current price. This order will be connected to the best available offer for sale from the order book.

If you want to buy the currency at the moment, without waiting for your order, you can use the Market Order function

In order to create a buy market order, go to the section “Buy&Sell”, near the trading chart (for desktop – on the right, for mobile – below) click on the ”Market” tab and choose the pair you are interested in.

Then you have to select the ”Market” type of orders that are on the “Buy&Sell”page, in the form for buying select the amount and click ”Buy”.

The available balance will be reduced by the amount of coins you pay for the commission. The commission is 0.1%. If you enable the C24 function to pay fees, you will pay a commission with a 50% discount, namely the commission will be 0.05% instead of 0.1% and will be withdrawn in C24 currency.

You can see all the information about the balance in the “Balances” section (go to the ”Funds” section from the attached menu at the top of the page (header) and select ”Balances”), namely: the total balance, the available balance and the amount in the orders.

Information about this order can be found in “My Orders History”, which is located on the ”Buy&Sell” page near the order books, or go to the ”Orders” section from the attached menu at the top of the page (header) and select ”Order History”.

The currency you’ve bought will be delivered to your balance instantly, taking into account the market price, that is, the price at which the last buying or sale was made. If the market price is higher than available in the sell order book, then the buying will be made at a more favorable (lower) price for you. A 5% deviation from the market price in the direction of price increase is allowed. That is, if the market price is 5.45, then you will have buy order fulfilled at a price of 5.72 and lower, moreover the currency will be originally bought at the best (lower) price for you.

UA

Ринковий ордер на купівлю дозволяє миттєво виконати ордер за кращою поточною ціною. Даний ордер буде з'єднаний з найкращою доступною пропозицією на продаж зі стакану ордерів.

Якщо Ви хочете здійснити купівлю валюти в даний момент, не чекаючи на виконання свого ордеру, то можете скористатись функцією Ринкового ордеру.

Для того, щоб створити ринковий ордер на купівлю необхідно зайти в розділ “Торги”, біля графіка торгів натиснути на вкладку “Ринок” та обрати пару, яка Вас цікавить.

Потім необхідно обрати “Ринковий” тип ордерів, що на сторінці “Торги”, у формі для купівлі обрати кількість і натиснути “Купити”.

Доступний залишок по валюті буде зменшений на кількість монет, яку Ви сплачуєте з урахуванням комісії. Комісія складає 0,1% від суми операції. У разі увімкнення функції використання C24 для оплати комісії, Ви будете сплачувати комісію з 50% знижкою, а саме комісія буде 0,05%, а не 0,1% і зніметься у валюті С24.

Всю інформацію по балансу Ви можете простежити в розділі “Баланс” (перейти у розділ “Активи” із закріпленої вгорі панелі меню (Header) та обрати “Баланс”), а саме: загальний баланс, доступний залишок та сума, що знаходиться в ордерах.

Інформацію про даний ордер Ви можете простежити в “Моїй історії ордерів”, яка знаходиться на сторінці “Торги” біля стаканів або ж перейти у розділ “Ордери” із закріпленої вгорі панелі меню (Header) та обрати “Історія ордерів”.

Куплена валюта надійде Вам на баланс миттєво, враховуючи ринкову ціну, тобто ціну, за якою було здійснено останню купівлю або продаж. Якщо ринкова ціна виявиться вищою за доступну в стаканах на продаж, то купівля буде здійснена по більш вигідній для Вас ціні. Допускається 5% відхилення від ринкової ціни в сторону збільшення ціни. Тобто, якщо ринкова ціна 5,45, то у Вас спрацює ордер на купівлю по ціні до 5,72, при чому спочатку буде викуповуватись валюта по кращій (нищій) для Вас ціні.

Cryptex24

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!