Блокування банками транзакцій пов'язаних з криптовалютами

in #ua3 months ago

Як, чому та можливі наслідки блокування банками транзакцій з криптовалютних бірж/на криптовалютні біржи

Розповідає засновник біржи KUNA Exchange та Президент Blockchain Association of Ukraine Michael Chobanian

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 19033.33
ETH 1057.90
USDT 1.00
SBD 2.96