Madencilik Devi Bitmain Batıyor Mu?

in trcointurk •  last year 

Dünyanın önde gelen Bitcoin madencilik donanımı üreticisi Bitmain ciddi ekonomik sıkıntılar yaşıyor olabilir. Firmaya yakın kaynakların belirttiğine göre Bitmain batmanın eşiğinde ve halka arzını da iptal edebilir.

Firma Japonya’nın Softbank’ından ve Çin’in Tencent’inden finansal destek aldıklarını iddia etti oysa çok açık ki bu gerçekleşmedi. Bir diğer ihtimal ise firmanın durumunu abartması, yayınlanan belgelere göre durumları hiç de iddia ettikleri gibi mükemmel değildi.

Bu noktada herhangi bir tahmin olmasa da Bitmain’in BCH projelerinde harcamak üzere 50 milyon dolar sermaye fonu oluşturduğu düşünüldüğünde batma iddiası biraz uydurma gözüküyor. Ek olarak, firma gelecek sezon NBA takımı Houston Rockets’e sponsor olmaya hazırlanıyor.


Posted from my blog with SteemPress : http://www.berke.blogu.ml/2018/09/24/madencilik-devi-bitmain-batiyor-mu/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @berkecolayir! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!