[Travel_009] EN: Predjama Castle (Slovenia) | PL: Zamek Predjama (Słowenia)

in travel •  3 months ago  (edited)

EN: The world's largest cave castle. If you travel by car to northern Croatia, it's worth seeing.
PL: Największy na świecie zamek jaskiniowy. Warto wstąpić podczas wycieczki samochodem do północnej Chorwacji.

predjamski grad01.jpg EN: Click on the pictures to enlarge. | PL: Kliknij zdjęcia, aby powiększyć.

predjamski grad02.jpg

mapa.jpg EN: Location. Source: Google Maps | PL: Lokalizacja. Źródło: Mapy Google.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

I've been in Slovenia a couple of years ago, but never heard of this castle. very cool!

Hej #spilife!

Treści kurowane przez @pl-travelfeed i publikowane na #pl-travelfeed powinny spełniać pewne zasady, także miej je na uwadze przy następnych postach ;)

·

Dziękuję za informację. Zwrócę na to uwagę w kolejnych postach.

·

Apologies in advance for the spam. This is an automated comment to reduce the voting power of @fulltimegeek, a flat earth retard who is flagging reputable users like @themadcurator, @themarkymark and myself because he's a whiny little bitch who is throwing a hissy fit.

Please support these users and follow @themadcurator and @themarkymark.

Thank you for your attention.

Zajefajne :) Pozdrawiam