Sort:  

Best post EVER on steemit
Clear - direct - understandable language - fast read
TOP post! upvoted

yes finally someone ho tell us the truth :P

Hehe. Må vell være en bott. Klarte å legge uy samme post to ganger så ble foreslått å skrime spam i alle feltene så skulle den ikke komme opp o feeden til andre, men så feil kan man ta.

Hva driver du med sykkelmannen?

Sykler en del selv faktisk nå, men fått eb halsbetennelse nå så må ta dey rolig noen dager desverre. Ikke så lett :P

dobbel klikk er altis gøy det...:) spesiet her.
sykkel mannen jobber i en sykkel verkstede bombe der ja..:) litt bomber er det jo siden det er i vancuver canada. halsbetenelse er det verste. tar jo årevis og bli kvitt av og til. men god bedring :)

Ja. Men fått litt av det pga har slutt med røyk å damper litt vaper.

Kult med kanada da. Ganske liberalt der??

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13719.05
ETH 403.06
USDT 1.00
SBD 0.98