Balkanlar turu: Saray-Bosna notlarım #2 Latin köprüsü - Tarihin ilk dünya savaşının tetiklendiği yer

in travel •  4 months ago

Burası Latin köprüsü. Varlığı ve görünüşü ile herhangi bir köprüden farkı olmayan bu yapıyı önemli kılan nokta ise, son yüzyılda tarihin seyrini değiştiren olayların başlangıç noktası olmuştur.
Bir an için tarih dersinde olduğunuzu hayal edin. 20. yüzyılın başları(yani 1900'lü yıllar). Dünyada bir sürü başat imparatorluk var. Avrupa kıtasında Avusturya-MAcaristan imparatorluğu var, İmparatorluk gücünde Almanya, Fransa ve İngilitere var. Onların doğusunda (her ne kadar zayıf olsada) Osmanlı var. Yukarıda Sovyetler var. Dünyada(Avrupada diyelim) böyle bir durum var. Bir sürü politik gerilim var. Herkes bir "bahane" arıyor.

01-Latin_Bridge.jpg
O "meşhur" köprü. Suikasten gerçekleştirildiği yerde -yolun sonunda sağda- bir müze yapılmış


02_point.jpg
Tam "bu noktada" suikast gerçekleşiyor. İngilizce ve Boşnakça bilgilendirme metni

İşte o bahane burda gerçekleşiyor. Avusturya-Macaristan imparatorluğu veliahtı Arşidük Franz Ferdinand ve pek muhterem sevgili eşi Sofia burda suikasta uğruyor. İşin detayına bakınca, burda bulunduğu süre içerinde birkaç defa silahlı ve bombalı suikaste uğruyor ve çoğundan sağ kurtuluyor. Sonuncusunda ise, üstü açık arabayla tam bu köprüye dönecekleri zaman suikaste kurban gidiyor. Ve, olacak olan oluyor, tarihin zincirleri adeta patlayan bir baraj misali kırılıyor. Bu selin önünde sonradan kimse duramayacak ve tarihin seyri en büyük değişimlerinden birini yaşayacaktır.

03-column.jpg
Civarda, bu şekilde çeşitli bilgilendirme "panoları" görmek mevcut

Bu seyahatim ilk durağı olan Belgrad le ilgili bir yazıda da belirttiğim gibi, o zaman Belgrad'ın bir kısmı Avusturya imparatorluğunun elinde. Suikast sonrası siyasi notalar, ultimatomlar derken Avusturya ilk topları ateşliyor. Toplar, eski Belgrad'ın Kalemegdan mevkisine düşüyor. On yıllar sonra oraya bir kilise yapılıyor.

04-museum.jpg
Tüm bunlara istinaden, bu noktaya bir müze yapılmış

İşte, bu yüzden bu köprünün, trajedi ve acı dolu da olsa tarihsel bir misyonu ve hatırası var.

06-guide_point.jpg
Haliyle, şehrin sesli-rehber sisteminde, bu noktanın ikonu da belli oluyor


05-photos.jpg
O günlere dair birkaç fotoğraf

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

You got a 18.75% upvote from @postpromoter courtesy of @mahsumakbas!

Want to promote your posts too? Check out the Steem Bot Tracker website for more info. If you would like to support the development of @postpromoter and the bot tracker please vote for @yabapmatt for witness!

çok güzel paylaşım eline sağlık

·

Teşekkür ederim, iyi okumalar ;)

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by MA from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

congratulation your beautiful post is in trending...

You got a 36.37% upvote from @emperorofnaps courtesy of @mahsumakbas!

Want to promote your posts too? Send 0.05+ SBD or STEEM to @emperorofnaps to receive a share of a full upvote every 2.4 hours...Then go relax and take a nap!