You are viewing a single comment's thread from:

RE: On the road #1 (Sinaia, Romania)

in #travel6 years ago

Foarte buna calitatea inregistrarii, cu ce filmezi ?
Multumesc pentru votul de witness !
In legatura cu DTube, nu sunt convins ca video-urile ramân - am incercat sa revizionez video pe care l-am pus pe DTube acum câteva luni si nu par sa mai fie accessibile. Articolul este pe steemit, medalionul inca este dar video nu porneste ...

Sort:  

Cu placere, acum filmez cu telefonul, un samsung s9+, de aia imi si face placere sa filmez ca filmeaza bine, fata de telefoanele pe care le-am avut inainte :)

Multumesc pentru info, o sa le pastrez si pe calculator o perioada sa fiu sigur ca nu le pierd.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.029
BTC 64337.17
ETH 3175.09
USDT 1.00
SBD 2.56