My Travel Gallery -Arosa Graubünden Switzerland

in #travel4 years ago

20180630_121608.jpg

Здравейте! Тази събота и неделя при температури от 30 градуса,реших да отида горе в Алпите.20180630_121907.jpg20180630_123201.jpg20180630_123032.jpgIMG-1116.JPG20180630_121752.jpg

Ароза е известен ски курот,но аз отидох за нещо друго,което ще публикувам утре.IMG-1112 (1).JPGIMG-1139 (1).JPGIMG-1086.JPGIMG-1123.JPG

Енергията която черпи човек от красотата на природата е неописуема!Всеки човек веднъж в живота си трябва да посети Швейцария за да знае за какво говоря и да се наслади на красотата и.

Sort:  

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.08
JST 0.041
SBD 2.51