You are viewing a single comment's thread from:

RE: "Out of this World" Experience in Death Valley National Park

in #travel3 years ago

Наистина извънземна гледка! Представям си каква феерия от цветове е при залез и изгрев. Извън първосигналния страх, със сигурност си е заслужавало нощуването там. С нетърпение очаквам следващото пътешествие :)

Sort:  

Да, не прилича на Земята :) Много си мила, благодаря за вниманието и времето, което ми отделяш (: